NVMT wil open staan voor alle manueel therapeuten

Enkele maanden geleden besloot de NZa om de verplichte registratie eis voor bijzondere fysiotherapie te laten vallen. Dat lijkt mooi, maar is dat ook zo?

De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. En het is helemaal niet zo mooi.Stel dat inderdaad massaal registraties worden opgezegd?Hoe zit het dan nog met de kwaliteitsborging van ons beroep? Dat geldt niet alleen voor de fysiotherapeut, maar net zo goed voor de manueel therapeut.

Register

Eens te meer wordt duidelijk, dat de beroepsgroep registers nodig heeft om daarmee, in samenwerking met verzekeraars, de kwaliteit van onze beroepsgroep en ons vak, te borgen ten dienste van onze patiënten. Daar zijn drie partijen bij betrokken: de beroepsgroep, vertegenwoordigd door de beroepsvereniging, kwaliteitsregisters en zorgverzekeraars. De rol van de beroepsgroep is duidelijk. Zij dient de kwaliteitseisen te bepalen. De rol van de registers is ook een duidelijke. Zij registreren en bewaken de kwaliteitseisen. Anders gezegd, zij checken, of de ingeschreven therapeut aan de gestelde eisen voldoet. De rol van de verzekeraars is een andere. Zij kunnen opname in een register opnemen in de contractvoorwaarden en daarmee de fysiotherapeuten stimuleren om aantoonbaar aan kwaliteitsverbetering en –ontwikkeling te doen. Daarmee is de cirkel rond.  

Kwaliteitseisen 

Over het stellen van kwaliteitseisen door de beroepsgroep zal niet zoveel discussie ontstaan, verwacht ik. Natuurlijk zal er op verantwoorde en transparante wijze tot een formulering van deze eisen moeten worden gekomen. Invulling van de rol van de verzekeraars is iets waar wij als beroepsgroep indirect bij betrokken zijn en waarbij onze invloed beperkt is. Dat ligt anders bij de keuze van registers. Momenteel zijn er twee registers voor onze beroepsgroep. Het CKR en Stichting Keurmerk.  

Aanpassing reglement

De NVMT staat op het standpunt, dat manueel therapeuten bij beide registers ingeschreven moeten kunnen staan. Daarnaast vindt de NVMT, dat leden van de NVMT eveneens bij beide registers ingeschreven moeten kunnen staan. Reglementair is dat op dit moment nog niet zover. Wel was er op de recente ledenvergadering van de NVMT unanieme steun voor dit standpunt.Dit houdt in, dat het reglement van de NVMT hier op aangepast gaat worden en op de eerstvolgende ALV van de NVMT ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de leden. Zo kunnen manueel therapeuten, die lid zijn van het KNGF en ingeschreven bij het CKR of bij Stichting Keurmerk, lid worden van de NVMT. Dat is een eerste, belangrijke stap.

Een tweede stap, is dat ook niet-KNGF-leden lid kunnen worden van de NVMT. Dat is een ander traject en dat is ook minder eenvoudig te realiseren, omdat daarvoor de medewerking van het KNGF benodigd is. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen van alle betrokken partijen en dat kost in ieder geval de nodige tijd.

Eerste verkenning

Voor dit moment is het van belang om de NVMT open te stellen voor KNGF-leden die ingeschreven staan bij of het CKR of bij Stichting Keurmerk. Die route is relatief eenvoudig af te lopen.Dat brengt ons als NVMT wel op het punt om nadere afspraken te maken met zowel CKR als Stichting Keurmerk als het gaat om te stellen kwaliteitseisen. Zowel voor registratie als voor herregistratie. Dit traject is met een eerste verkenning gestart met Stichting Keurmerk en de NVMT is vol vertrouwen, dat daar in de komende maanden een goede basis voor gelegd kan gaan worden.

Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT