Oproep: neem deel aan de Enquête Beroepsnorm Hoog Cervicale Manipulatie

Beste Collega's,

Graag nodigen we u uit om als manueel therapeut deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek rondom de beroepsnorm hoog cervicale manipulaties bedoeld voor manueel therapeuten die hoog cervicaal manipuleren. 

Door deel te nemen aan deze enquête draag u bij aan de ontwikkling van het vakgebied. U wordt anoniem gevraagd naar uw handelen en meningen met betrekking tot de Beroepsnorm hoog cervicale manipulaties. Deze is, zoals u weet, sinds eind 2013 van kracht wanneer hoog cervicale manipulatie overwogen wordt. Uw deelname is van groot belang voor de beroepsgroep manueel therapeuten. De enquête duurt maximaal 12 minuten.


Ga naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/Beroepsnormenquete.