Contributie 2016

Contributie *

De ALV van 5 november 2015 heeft ingestemd met de onderstaande contributiebedragen voor 2016:

  • Geregistreerd NVMT lidmaatschap € 233,00
  • Student / aspirant lidmaatschap € 25,00
  • Belangstellende leden € 188,00
  • Leden rechtspersonen € 328,00
  • Partners € 416,00 **
  • Gratis lidmaatschap ***


*   Zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 5 november 2015. De contributiebedragen zijn niet geindexeerd.

**  Partnerlidmaatschap
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid van een partnerlidmaatschap van de NVMT, dan kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@kngf.nl met als bijlage een kopie van uw trouwakte/trouwboekje, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Wilt u daarbij a.u.b. aangeven of u zowel van het partnerlidmaatschap van het KNGF als het partnerlidmaatschap van de NVMT gebruik wilt maken? In deze mail geeft u ook aan bij wie u van de partnerkorting gebruik wilt maken. Bij deze persoon zal het abonnement op FysioPraxis worden stopgezet.

*** Gratis 1 jaar lidmaatschap NVMT.
U kunt gebruik maken van het gratis lidmaatschap indien u dit binnen 3 maanden na het ontvangen van bewijs van afstuderen of uitgifte van het diploma aanvraagt. Het gratis lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt het automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Indien u besluit hier niet langer gebruik van te willen maken, verzoeken wij u dit uiterlijk 1 maand voor beëindiging aan ons door te geven via ledenadministratie@kngf.nl. Klik hier voor aanvullende voorwaarden. U kunt gebruik maken van het aanmeldingsformulier, vermeld hierop dat het gaat om een gratis lidmaatschap o.v.v. 'gratis: afgestudeerd'.