Ik ben verwijzer

Hier vindt u informatie over manuele therapie. Deze informatie is bedoeld voor u als arts, medisch specialist of collega fysiotherapeut, waarbij u wordt geïnformeerd over manuele therapie.Campagne KNGF de Fysiotherapeut  2015/2016: 'Fysiotherapie en verzekeren'

Informatie over de vergoedingen voor fysio- en manuele therapie voor 2016 kunt u vinden op de consumenten-website van de KNGF de Fysiotherapeut.

Consulteren van een manueel therapeut

U kunt een manueel therapeut consulteren bij bijvoorbeeld pijn- of gewrichtsklachten van de wervelkolom of nek- en rugklachten, maar ook aandoeningen van de perifere gewrichten zoals schouder- en heupklachten, of klachten aan het hoofd zoals kaakklachten, hoofdpijn of duizeligheid horen bij het indicatiegebied van de manueel therapeut.

Gespecialiseerd fysiotherapeut

Binnen de fysiotherapie zijn een aantal specialisaties te onderscheiden. Elke specialisatie kent een eigen specifiek domein met de daarbij behorende expertise en competenties wat een voorwaarde tot maatwerk biedt bij complexe gezondheidsproblemen van patiënten. De manueel therapeut is fysiotherapeut-specialist. De manuele therapie valt binnen de reguliere zorg en is bewezen effectief.

 

NVMT Prezi presentatie Manuele Therapie from KNGF de Fysiotherapeut on Vimeo.

Wat kunt u verwachten na verwijzing?

Als u een patiënt doorverwijst naar de manueel therapeut kunt u een scherpe indicatiestelling verwachten voor een behandeling aan de hand van een heldere diagnose. De manueel therapeut is opgeleid om kritisch het behandelverloop te volgen. U wordt, als u dit wenst, op de hoogte gehouden door middel van feedback, overleg en verslaglegging.

Patiënteninformatie

Speciaal voor zorgconsumenten heeft de NVMT een website ontwikkeld: www.demanueeltherapeut.net. U kunt uw cliënten hiernaar verwijzen voor meer informatie over manuele therapie. Hier vindt u o.a. een korte animatie over manuele therapie.

Over de manueel therapeut

De manueel therapeut:

  • Is een fysiotherapeut-specialist op het domein van musculoskeletale aandoeningen
  • Is bij uitstek de specialist voor het onderzoeken en behandelen  van gezondheidsproblemen met betrekking tot het bewegend functioneren in het bijzonder  wervelkolom gerelateerd
  • legt verbanden tussen biomedische, psychologische en/of sociale  factoren en stelt een gezondheidsprofiel op
  • op de hoogte van de laatste wetenschappelijke literatuur en implementeert deze in de dagelijkse beroepspraktijk
  • opgeleid op masterniveau en kan daardoor de beste evidence based practice bieden
  • gebruikt specifieke technieken om tot een adequate diagnose en behandeling te komen. Het functieonderzoek is gericht op arthrogene stoornissen en neuromusculaire aandoeningen van zowel gewrichten van de wervelkolom als van perifere gewrichten
  • duidt het gezondheidsprobleem binnen een biopsychosociale context. Zo krijgt de manueel therapeut inzicht in factoren die een rol spelen binnen de gezondheidsproblemen van een patiënt.

Rechtstreeks naar de manueel therapeut

Een patiënt kan rechtstreeks naar de manueel therapeut zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Deze directe toegankelijkheid eist hoog vakmanschap. Daarom is het nodig dat de kwaliteit van het manueel therapeutisch handelen gewaarborgd is in het Centraal Kwaliteitsregister voor Manueel Therapeuten (CKR). Dit is een garantie dat voldaan wordt aan de scholings- en bijscholingseisen en dat er gewerkt wordt volgens de officiële richtlijnen die door de beroepsgroep  zijn vastgesteld.

Hoe gaat de manueel therapeut te werk?

De geregistreerde manueel therapeut werkt volgens methodisch handelen waarbij de fysio-manueel therapeutische richtlijnen (nationaal en internationaal) leidend zijn. Zo wordt een patiënt bij een screening nauwkeurig onderzocht en wordt het gezondheidsprobleem op stoornis, beperkings -en activiteitenniveau geduid, waarna een duidelijke indicatie wordt gesteld of een behandeling mogelijk is. De manueel therapeut is in staat om op een hoog niveau klinisch te redeneren binnen het musculoskeletale domein en te inventariseren welke behandelmogelijkheden er zijn en of behandelen noodzakelijk is, waarna eventueel de therapie plaats kan vinden. Tevens behoort het geven van advies  of het geven van voorlichting over preventie tot de opties.  

Manuele therapie effectief

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat manuele therapie effectief is bij veel voorkomende klachten zoals nek- en rugklachten. Ook andere klachten die de manueel therapeut behandelt zijn effectief zoals de behandeling van hoofdpijnklachten, schouderklachten en klachten als gevolg van heupartrose.

Aanvullende informatie voor verwijzers e.a.

De NVMT levert een veelvoud aan producten, diensten en informatie voor verwijzers naar manueel therapeuten. Klik hier voor een aanvulend overzicht.

NVMT op social media

    

Deel deze pagina op social media